• ВИЛА ДЪБОВЕЦ .

  • ЯЗОВИР "ИВАЙЛОВГРАД"

        Язовир „Ивайловград“ е третият и последен ВЕЦ от водно-електрическата каскада „Арда“, преди река Арда да напусне териториятя на България и да продължи в Република Гърция. Язовирната стена е в коритото на р.Арда в община Ивайловград, но басейна на язовира е голям и се простира също на територията на общините Маджарово, Любимец и Крумовград. Язовирът е построен през 1964 г. има 64км брегова ивица, голяма част от нея покрита с гъсти широколистни гори. Водите на язовира са богати на риба: сом, шаран, бяла риба, костур, кефал, червеноперка, уклей и други сладководни видове риба, това го прави подходящ за риболов. По предварителен план язовира е трябвало да бъде със стена висока 105 м. и тогава щеше да е най-големия на Балканския полуостров, в този случай обаче щеше да залее мините до гр. Маджарово, които в момента не функционират. Стената на язовира е висока 75 м, а язовирът е най-дългия в България - 36 км.

        Хидровъзел „Ивайловград“ е последното стъпало от енергийната каскада „Арда“. Разположен е на 10 км северозападно от гр. Ивайловград. Основното му предназначение е добив на електроенергия. По короната на стената минава пътят гр. Ивайловград - гр. Любимец.

        Язовирът е достъпен от към селата Дъбовец, Малки Воден, Бориславци и Сеноклас.

        За повече информация може да погледнете тук.